Betingelser og vilkår


BETINGELSER

Når du handler på Gastropoint, handler du med Gastropoint og du accepterer samtidigt vores betingelser, som du kan læse herunder.

KUN SALG TIL ERHVERVSDRIVENDE

Gastropoint ApS sælger kun til erhvervsdrivende med et gyldigt CVR-nr. Der sker således ikke salg til private forbrugere.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle informationer der afgives på Gastropoint.dk bliver på INTET tidspunkt overdraget, solgt eller på anden måde gjort tilgængelig for andre. Alle informationer er kun tilgængelig for Gastropoint.dk

Der lagres ingen kreditkort oplysninger af nogen art. Gastropoint.dk kan på intet tidspunkt, som foreskrevet af Nets, hæve mere end det beløb du har accepteret i indkøbskurven.

Vi registrerer ikke IP adressen og der lægges kun en cookie på din maskine med dine egne oplysninger i tilfælde af, at du har valgt at butikken skal "genkende" dig næste gang du kommer på besøg.

For at du kan indgå en aftale med Gastropoint.dk har vi brug for følgende oplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • email-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Gastropit.dk og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer eller transmitterer ikke kundeoplysninger uden at de er krypteret.

PRISER OG BETALING

Alle priser er netto kontant

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og eksklusiv 25% moms. Gastropoint.dk tager forbehold for udsolgte varer, prisændringer og eventuelle fejl på hjemmesider. Alle priser er eksklusiv montering, opstilling, transport, andre skatter og afgifter som Gastropoint ApS er pligtig til at opkræve hos kunden. Tillægsydelser som værende leveringsydelser, installation betales af slutbrugeren via et tilvalg på hjemmesiden.

Såfremt der i perioden mellem ordrebekræftelsen, tilbud, bestilling og levering sker stigninger i råvarerpriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skat, toldsatser, import-eller eksportafgifter, kurs eller valutaforandringer eller andre forhold uden for Gastropoint kontrol, er Gastropoint berettiget til at forhøje prisen tilsvarende mod angivelse af årsagen til forhøjelsen. Kunden er ikke berittiget til at modregne eventuelle krav mod gastropoint ApS i leverandørens faktura.

Der kan betales med følgende korttyper: Dankort, VisaDankort, Visa Electron, Visa, Mastercard, Mastercard Debit, Maestro og JCB.  Alle betalinger foregår gennem ePay's krypterede SSL Betalingssystem, for sikker og fortrolig betaling. Beløbet hæves når varerne afsendes fra Gastropoint.dk. Der opkræves ikke kortgebyr. Der kan også betales til Gastropoint`s bankforbindelse, som er Jyske Bank Reg.7176. Konto 0001461301. Ved bankoverførsel kan der forventes 2-3 hverdage før Gastropoint Aps har registreret betalingen fra kunde.Varerne afsendes ikke før det fulde beløb er modtaget hos Gastropoint ApS. Ejendomretten forbliver Gastropoints`s indtil det fulde beløb er betalt. 

BEKRÆFTELSE

Når du har afgivet din ordre vil du modtage en ordre bekræftelse på mail.

FRAGT OG LEVERING

Fragtprisen er individuel afhængig af den valgte ydelse

Vi bestræber os på at afsende dine varer samme eller senest næste hverdag efter bestilling. Ved restordre, eller andre forhold hvor levering kan forventes forsinket, kontaktes du af Gastropoint.dk.

Forsendelse af varer sker med SKANLOG eller Post Danmark.

Du vil blive kontaktet af transportør 1 time før levereing.

Leveringen sker for kundens regning og risiko. Kunden kan således ikke rette krav mod Gastropoint ApS for eventuelle skader opstået efter at produktet er overleveret til transportør. Eventuelle transportskader skal afklares med transportør, Gastropoint ApS vil dog være behjælpelig med med at rejse kravet mod transportøren. Gastropoint ApS leverer ikke produkter uden for Danmarks grænser uden forudgående aftale. Dersom kunden ikke er tilstede på det aftalte tidspunkt og sted skal kunden betale kr. 495.00 eksl. 25% moms for at få genleveret produktet.

FORTRYDELSESRET OG RETURNERING

Gastropoint giver dig 14 dages fuld fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.

Kontakt Gastropoint.dk før du returnerer og så sørger vi for at sende en returlabel til dig.

Bemærk, at varen skal returneres i samme stand, som du modtog den. Du kan vælge at få varen byttet eller pengene retur. Vi kan først tilbageføre dine penge, når vi har modtaget varen og konstateret, at den er i ordentlig stand og i orginal emballage. Såfremt at du skulle have fortrudt dit køb kan varen returneres til Gastropoint ApS imod at der betales 20% af fakturaprisen.

Når du returnerer varen, skal den sendes til:

Anvises af Gastropoint

Med varen skal du vedlægge den udfyldte seddel som sendes til dig fra Gastropoint.

FORSINKELSER

Er Gastropoint ApS vidende om at en forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse sandsynlig, skal dette uden ophold skriftligt meddeles kunden. Årsagen til forsinkelsen skal angives, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt for levering kan forventes at finde sted. Med mindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed hos Gastropoint ApS, udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Iøvrigt berettiget forsinket levering ikke kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.

REKLAMATION & ANSVARSBEGRÆNSNING

Billeder af produktet på Gastropoint`s hjemmeside er kun vejledende og der kan forekomme afvigelser.

Når kunden har modtaget produktet, er kunden forpligtet til straks at undersøge produktet for fejl og mangler.

Reklamationer over mangler , der er eller burde være opdaget ved modtagelse skal fremsættes skriftligt eller via Gastropoints hjemmeside senest 8 dage efter modtagelse af produktet. Såfremt manglen først viser sig senere, skal reklamation dog altid ske straks herefter.

Reklamation skal under alle omstændigheder senest være fremsat overfor leverandøren:

1) Ved køb af nye produkter: 1 år efter faktura dato

2) Ved køb af reservedele: 90 dage efter modtagelse

Ved reklamation efter udløbet af ovenstående periode kan kunden ikke længere gøre indsigelser over for Gastropoint ApS.

Kundens mangels beføjelser er beskrævet nedenfor:

Der foreligger en mangel, hvis Gastropoint ApS produkt leverede produkt er væsentlig ringere end de imellem kunden og Gastropoint ApS aftalte specifikationer

Der forligger ikke en mangel ved produktet som beskrævet nedenfor:

1) Hvis produktet i al væsentlighed lever op til det aftalte, uanset om produktet kan anvendes som forudsat af kunden.

2) Hvis der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som kunden bærer risikoen for, som f.eks urigtig montering foretaget af andre end autoriseret personale, ukorrekt anvendelse, overbelastning, ukorrekt opbevaring eller mangelfuld vedligeholdelse, heruder manglende rengøring og afkalkning.

3) Hvis kunden i strid med med produktdukomentation og/eller modtagne anbefalinger anvender produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en sådan måde som påvirker dets funktioner eller egenskaber

4) Hvis kunden ændre eller foretager indgreb i produktet uden Gastropoints`s tilladelse.

5) Hvis der er tale om almindelig slidtage, heruder hvis forbrugermaterialer (pærer, filter,sikringer,pakninger m.v skal udskiftes eller hvis der udføres arbejde herunder service på produktet end andre end de , der anvises af Gastropoints ApS, herunder af kundens egne ansatte.

Når en mangel i fællesskab er konstateret via telefon og er lokaliseret af kunden og Gastropoints ApS, fremsender Gastropoint ApS en ny reservedel til kunden til brug for udbedring af manglen. Kunden varetager selv udbedring heraf eller via en Gastropoint anvist montør. Det skal præciceres, at leverandøren ikke kommer ud til kunden i forbindelse med lokalisering af manglen. Kunden modtager således ikke yderligere servicering af produktet/udbedring af manglen en fremsendelse af ny reservedel.

Senest 14 dage efter modtagelse af den nye reservedel returnerer kunden for egen regning den/de defekte reservedele til Gastropoint ApS. Sker dette ikke, er Gastropoint ApS berettiget til at fakturerer kunden for den nye reservedel. Viser det sig at den returnerede reservedel alligevel ikke er defekt, er Gastropoint ApS berettiget til at fakturerer kunden for den nye reservedel.

Ingen af partnerne skal være ansvarlig overfor den anden part for indirekte tab og følgeskader, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste og ligende økonomiske tab.

Gastropoint ApS erstatningsansvar er begrænset til det pågældende produkt fakturede beløb. 

PRODUKTANSVAR

Gastropoint ApS er ikke ansvarlig for skader opstået på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i kundens besiddelse.

I tilfælde af personskader forårsaget af produktet, er Gastropoint ApS i overensstemmelse med den til ehver tid gældende produktansvarslovs regler herom, idet Gastropoint dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom ødelagt produktion, driftstab,tidstab,avancetab,tabt fortjeneste og rente tab m.v.

Hvis trejdemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part underrettes herom.

Kundene er pligtig til at accepterer samme værneting, som behandler en eventuel produktansvarssag mod Gastropoint ApS.

I den udstrækning Gastropoint ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor trejdemand, er kunden forpligtet til at holde Gastropoint ApS skadesløs i samme omfang, som Gastropoints ansvar er begrænset i henhold til dette afsnit.

FORCE MAJEURE

Gastropoint ApS er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser forårsaget af krig,optøjer,borgerkrig,statslig eller anden myndigheds intervention,brand,maskinskader,strejke,lockout,eksport og eller import restriktoner,sabotagehandlinger,naturkatastrofer,valuta-restriktioner,beslaglæggelser,maskinsammenbrud,mangler ved leverancer fra underleverandøren eller forsinkelser fra underleverandøren, brændstof eller andre grunde, hvorover Gastropoint ApS ikke har kontrol og som fårårsager forsinkelser eller forhindre levering af de(t) bestilte produkt (er).

TVISTER

Ehver tvist som udspringer af disse salgs og leveringsbetingelser eller partnerens samhandel, herunder om produktansvar, skal afgøres ved dansk ret ved retten. 

 

FORBEHOLD

Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl, prisfejl, fejl i billedmateriale, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

Finder du fejl i tekster og oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os.

COPYRIGHT

Al indhold der må være på Gastropoint.dk: tekst, billeder, ikoner og anden grafik er forbeholdt Gastropoint.dk, det er derfor ikke tilladt at kopierer noget herfra, uden forhånds godkendelse fra Gastropoint.dk

 

 

MED VENLIG HILSEN

Gastropoint ApS

Sølystvej 17

8660 Skanderborg

Cvr.: 40603867

Tlf.: +45 31538800

Email: kundeservice@gastropit.dk